KÄESOLEVAL AJAL
Supervisioon ja coaching:
 • Eesti Töötukassa (individuaalsupervisioonid)
 • SOS Lasteküla, Põltsamaa (individuaalsupervisioonid)
Koolitused:
Koostöös Johannes Mihkelsoni Keskusega koolitan 2019-2020 tööotsjaid Võrus, Valgas ja Otepääl. Koolitus koosneb kuuest erinevast omavahel seotud teemablokkidest, mis toetavad inimese tööotsingut, personaalset karjääri planeerimist ja aitavad toime tulla tööelus esinevate probleemidega. "Ettevalmistus tööotsinguks" on 5-päevane koolitustsükkel, mida juhin mina.

PAKUTUD TEENUSED
Koolitused:
1. 2020: Pärnu Õppenõustamiskeskus - "Sisekaemus" sarja kaardid nõustamistöös

Supervisioon ja
coaching:

Supervisiooniteenuseid pakkusin MTÜ Supervisiooni ja Teraapia Keskuse kaudu Sotsiaalministeeriumi poolt välja kuulutatud hanke „Superisiooniteenuse pakkumine sotsiaalteenust vahetult osutavatele spetsialistidele“ raames. Sihtgrupiks on üle Eesti sotsiaalteenuseid vahetult osutavad spetsialistid (sotsiaaltöötajad, tugiisikud, koduhooldustöötajad, tegevusjuhendajad, rehabilitatsioonimeeskonna liikmed, hooldustöötajad, võlanõustajad jt).

 • 2019-2020 Jaagu Lasteaed-Põhikool (individuaalsupervisioonid);
 • 2019 Maarjamaa Hariduskolleegium (meeskonnasupervisioonid koostöös Ülla Visnapuuga);
 • 2019 MTÜ Singel Kodu (meeskonnasupervisioonid);
 • 2019 Sotsiaalkindlustusamet (individuaalsupervisioon);
 • 2018 Harku Vallavalitsus (meeskonnasupervisioonid);
 • 2017-2018 SA Viljandimaa Hoolekandekeskus (individuaal- ja meeskonnasupervisioonid);
 • 2017-2018 MHK Emajõe õppekeskus (meeskonnasupervisioonid koostöös Ülla Visnapuuga);
 • 2017 Tartu linna asutus Varjupaik (meeskonnasupervisioonid);
 • 2016-2019 SOS Lasteküla, Põltsamaa (individuaalsupervisioonid);
 • 2017 Maarjamaa Hariduskolleegium (MHK) Valgejõe õppekeskus (meeskonnasupervisioonid koostöös Ülla Visnapuuga);
 • 2017 Jänesselja lasteaed (individuaal- ja grupisupervisioonid);
 • 2016  Valga Kurepesa Lastekodu (grupisupervisioon);
 • 2016  MTÜ Vinger (individuaal- ja meeskonnasupervisioonid).
Teenuse disain:
Arendusmeeskonna juht 01.04.2019-01.08.2019: 2019-2020 projekti "Koduteenuse kvaliteedihüpe" Tallinnas. Meede: 2014-2020 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed. 

Taotlusvoor: 2.2.1 ATV2 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused - 11.04.2018-12.06.2018


2017. Sotsiaalteenuste arendamine maakondades 2016-2018. Meede: "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused".
Teenuste disaini tutvustus, väike töötuba ja nõustamine Valga maakonnas. Valgamaa arendusseminari kolm kohtumist: Tõrva, Valga ja Otepää piirkond

2016. Teenuse disaineri teenuste kasutamine sotsiaalteenuste ühtlustamine. Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" Läänemaa Omavalitsuste Liidu projekti "Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused" raames. Periood: aprill-juuni 2017.