KÄESOLEVAL AJAL
Supervisioon ja coaching:
  • Tartu linna asutus Varjupaik (meeskonna supervisioon);
  • SOS Lasteküla, Põltsamaa (individuaalsed supervisioonid);

PAKUTUD TEENUSED
Supervisioon ja coaching:
  • Tartu Tähe Noortekeskus (individuaalsed supervisioonid);
  • AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus (meeskonna supervisioon, koostöös Merike Nakströmiga);
  • MTÜ Singel Kodu (individuaalsed ja meeskonnasupervisioonid);
  • MTÜ Vinger (individuaalne supervisioon);
  • Valga Kurepesa Lastekodu (grupisupervisioonid, koostöös Hele Mooriga);
  • Jänesselja Lasteaed (individuaalsed ja grupisupervisioonid);
  • Maarjamaa Hariduskolleegium Valgejõe õppekeskus (meeskonnasupervisioonid, koostöös Ülla Visnapuuga);
  • SOS Lasteküla, Põltsamaa (individuaalsed supervisioonid).
Teenuste disain:

Sotsiaalteenuste arendamine maakondades 2016-2018. Meede: "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused". Teenuste disaini tutvustus, väike töötuba ja nõustamine Valga maakonnas. Valgamaa arendusseminari kolm kohtumist: Tõrva, Valga ja Otepää piirkond

Teenuse disaineri teenuste kasutamine sotsiaalteenuste ühtlustamine. Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" Läänemaa Omavalitsuste Liidu projekti "Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused" raames. Periood: aprill-juuni 2017.