Coaching

Coaching põhineb individuaalsetel vajadustel, aitab professionaalse toe abil püstitada ja saavutada eesmärke!

Coaching
 on juhendaja (coachi) ja juhendatava (coachee) vaheline protsess, millel on viis teaduspõhist kavandatava tulemusteni viivat praktilist omadust. Nendeks on:
 • indiviidi vajaduste välja selgitamine;
 • eesmärkide püstitamine ja tegevuskava koostamine;
 • vaatlus;
 • tegevuste realiseerimine/ praktika;
 • refleksioon ja tagasiside andmine.

Coachingus keskendutakse:
 • võimalustele;
 • käesolevale hetkele ja tulevikule;
 • rohkem lahendustele, kui probleemide analüüsimisele.

Coaching võimaldab inimestel arendada uusi individuaalseid tööviise, et suurendada enda ja oma meeskonna töö tulemuslikkust ning leida võimalusi eesmärkide saavutamiseks.

Fookuseks on inimene (meeskond) ja eesmärk. Protsess on suunatud tulevikule, võimestades ressursse. Otsitakse erinevaid võimalusi ja lepitakse kokku tegevussammudes. 

Kasutatud materjal:

 1. Bluckert, P. 2005. The similarities and differences between coaching and therapy. Industrial and Commercial Training, vol 37, no 2, pp. 91-96
 2. Champathes, M. R. 2006. Coaching for performance improvement: the ‘‘COACH’’ model. Development and learning in organization,vol 20, no 2, pp. 17-18.

 3. Edwards, L. 2003. Coaching – the latest buzzword or a truly effective management tool? Industrial and Commercial Training, vol 35, no 7, pp. 298-300.

 4. Grant, A. M. 2007. Enhancing coaching skills and emotional intelligence through training. Industrial and Commercial Training, vol 39, no 5, pp. 257-266