Coaching

Coaching põhineb individuaalsetel vajadustel, aitab professionaalse toe abil püstitada ja saavutada eesmärke!

Coaching päästab valla inimese sisemise jõu ja inimene suudab tänu sellele toimida parimal võimalikul viisil.

Kas Sa tunned vahel, et:

 • Sul on eesmärk, mille poole püüelda, kuid ei tea täpselt, kuidas?
 • oled segaduses, ega tea, mida oma elus edasi teha?
 • tahaksid oma elus pööret teha, kuid napib julgust?
 • Sul puudub selge visioon, mida ja kuidas elus edasi teha?
 • Sul napib ressursse, et oma unistusi ellu viia?

Kui vastasid ühele või rohkem küsimusele jaatavalt, võib Sulle abiks olla coahingus osalemine.

Mõned võimalikud teemad coachingu kasutamiseks töökohas:

 • probleemi lahendamine;
 • personali motiveerimine;
 • meeskonna loomine või arendamine;
 • isiklik areng;
 • teenused kliendile;
 • koosolekute, ürituste läbiviimine;
 • järgmise aasta plaan jms.