ettevalmistus tööotsinguks

Koostöös Johannes Mihkelsoni Keskusega koolitan 2019-2020 tööotsjaid Võrus, Valgas ja Otepääl.  Koolitus koosneb kuuest erinevast omavahel seotud teemablokkidest, mis toetavad inimese tööotsingut, personaalset karjääri planeerimist ja aitavad toime tulla tööelus esinevate probleemidega. "Ettevalmistus tööotsinguks" on 5-päevane koolitustsükkel, mida juhin mina. 

Johannes Mihkelsoni Keskussisekaemus-kaardid nõustamisöös 


Praktilises töötoas õpid tundma kaartide maagilist maailma!


Eesm
ärk:  omakogemuse kaudu on Sul võimalik tutvuda "Sisekaemus" kaartide sarjaga ja Sul tekib nägemus, kuidas neid oma töös klientidega vajadusel/ võimalusel kasutada. Selle jaoks on mul Sinu jaoks koostatud materjal! 

Lisaväärtus: töötuba võimaldab Sul kinkida endale aeg, mil turvalises keskkonnas ennast ja oma hetke- ning soovolukorda paremini mõista ning analüüsida.

Metoodika: Metafoorkaardid üksi ja kombineerituna teiste loovmetoodikatega. Töötoas saad tutvust teha "Sisekaemus" kaartide sarjaga ja Sul on võimalik praktilises töötoas nendega tööd teha. 

Sihtgrupp:  Sulle, kes Sa soovid tundma õppida kaartide fantastilist maailma ja seda, kuidas neid oma klienditöös kasutada! Sulle, kes Sa soovid tegelda enda sise- ja välismaailmas toimuvaga!

Teekond:  töötuba on võimalik planeerida ühele päevale või jagada see kahe päeva peale (näiteks 4 akadeemilist tundi ühel ja teisel kohtumisel). 

P.S. Koolitust on võimalik planeerida ka protsessina!

koolitused teemadel...

Inimlikest tarvetest kõige sügavam vajadus on olla nähtud...

  • Muutuste juhtimine/ elluviimine - muutused on efektiivsed ja kasulikud siis, kui neid osata juhtida...
  • Stress ja läbipõlemine: enesehoidmine - eneseteadlikkusest enesehoidmiseni...
  • Unistuste/ eesmärkide saavutamine - iga unistus on selleks, et neid täide viia...
  • Meeskond: igaüks omaette ja tervik - kes olen Mina, kes oled Sina, kes oleme Meie...
  • Toimetulek muutuste ja kriisidega - minevikus kogetu on oleviku ja tuleviku vili...
  • Meeskonna loomine ja arendamine - meeskonna väärtustest eesmärkideni ja kaugemalegi...
Mida peaks tegema, et inimene end töökohal hästi tunneks? Kas peaks palka tõstma? Kas peaks tegema soodustusi? Teame üsna hästi, et materiaalsed hüved nagu raha üksi ei loo heaolu- ega õnnetunnet. Inimene on palju enamat kui see, mida ta kulutab...Kas oskame kohelda inimest tööelus tema väärtusele vastavalt? Mida läheb heaoluks vaja?...Küsimus on eelkõige inimeses: kes ma olen, mis on minu tõeline identiteet, mis on minu eluülesanne, mis on mu elu mõte? Vaimsed väärtused, inimlikkuse austamine, armastus ja tarkus - peame söandama kõndida selle poole, mis on peidus kõige pinnalise kiirustamise ja sooritamise all. (T. Hellsten,2017)