sUPERVISIOON

Supervisioon võimaldab organisatsioonil tagasi saada taastunud ja enesekindlamad töötajad, kes tagavad klientidele paremate teenuste osutamise!


Tee väike paus ja vasta järgmistele küsimustele. Kas Sa tunned vahel, et:

 • võtad töömured koju kaasa?
 • oled mõne kliendijuhtumiga hädas?
 • oled läbipõlemise äärel?
 • Sinust ei sõltu midagi?
 • Sul puudub motivatsioon tööle minna?
 • mõne kolleegiga on keeruline suhelda?
 • on keeruline mõne kliendijuhtumi puhul jääda neutraalseks ja võtad lugu liiga südamesse?
 • oled oma töömuredega üksi?
 • enam lihtsalt ei jaksa?
 • võiks kasu olla kogemuste vahetamisest?
 • raske on jääda mõnes keerulises olukorras rahulikuks?

Kui vastasid ühele või rohkem küsimusele jaatavalt, võib Sulle abiks olla supervisiooniprotsessis osalemine.

Kuigi töö võib olla inimesele niivõrd koormav, et ta võib sellesse ära uppuda, pole töös iseenesest midagi halba. Vastupidi. Töö on inimesele kingitus ja koguni naudingu allikas. Töötegemine on inimese loomulik tarve. Me tahame väljendada end selle tegemise kaudu ja olla loovad...Oluline on vaid vaadata, kuidas inimene töötegemisse suhtub (T. Hellsten 2017), kuidas ta ennast tunneb, millised on tema jõuvarud ja eesmärgid...

Supervisioon võiks ideaalis olla töö lahutamatu osa inimestega töötavatele spetsialistidele! Kui töötajal ei ole endas piisavalt sisemisi ressursse, mil moel ta saab ja jõuab olla toeks oma kliendile?

Supervisioon on usaldusel ja turvalisel suhtel põhinev protsess.

Autor: Marika Saard

Supervisiooni vormid:
 • Organisatsiooni supervisioon - töö kogu organisatsiooniga (nii individuaalselt kui ka gruppidega)
 • Individuaalne supervisioon - superviisori ja supervisii (kliendi) kohtumine
 • Meeskonnasupervisioon - nt ühe osakonna töötajad (koos juhiga) saavad teatud aja tagant kokku
 • Grupisupervisioon - (erinevate asutuste) sama ameti esindajate supervisioon 
 • Võrgustiku/ projektisupervisioon - võrgustikku kuuluvad spetsialistid, et koostöös saavutada ühiseid eesmärke
Alljärgnevas joonises on välja toodud mõned võimalikud individuaal- ja meeskonnasupervisiooni teemad.

Autor: Marika Saard

Supervisiooni käigus on indiviidil võimalik ennast analüüsida, saades teada, kuidas end säästes oma oskusi ja võimeid töös kõige paremini rakendada. Eesmärgiks on inimesi jõustada, aidata luua selgust ja leida uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades ning leida uusi sisemisi ressursse. 

Supervisiooni ei pea tingimata tulema mingi mure või probleemiga. Pöörduda võib ka sooviga muutusi ellu viia oma tööalases elus ja töötada isiklike eesmärkidega.

Superviisor on spetsiaalse väljaõppe läbinud nõustaja, kes vastab ANSE (Association of National Organisatsions for Supervision in Europe) nõuetele ja on pädev läbi viima töönõustamist vastavalt vajadusele. Organisatsiooniväline superviisor saab väljendada sõltumatut seisukohta inimese töö kohta, kuna ta ei ole otseselt selle töökeskkonnaga seotud.