sUPERVISIOON

Supervisioon võimaldab organisatsioonil tagasi saada taastunud ja enesekindlamad töötajad, kes tagavad klientidele paremate teenuste osutamise!

Supervisioon võiks ideaalis olla lahutamatu töö osa sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonnas. Kui töötajal ei ole endas piisavalt sisemisi ressursse, mil moel ta saab ja jõuab olla toeks oma kliendile?

Supervisioon on usaldusel ja turvalisel suhtel põhinev protsess.

Alljärgnevas tabelis on välja toodud supervisioonide vormid:
Individuaalne supervisioon
Kohtumine, kus üksikisik saab käsitleda enda tööga seonduvaid delikaatseid teemasid.
Meeskonnasupervisioon
Ühe osakonna töötajad (koos juhiga) saavad teatud aja tagant kokku.
Grupisupervisioon
Sama ameti esindajad saavad teatud aja tagant kokku, et koos läbi töötada erinevaid juhtumeid.
Võrgustiku/ projektisupervisioon
Regulaarselt toimuvatel kohtumisel osalevad võrgustikku kuuluvad spetsialistid, et koostöös saavutada ühiseid eesmärke.
Organisatsiooni supervisioon
Töö kogu organisatsiooniga (nii individuaalselt kui ka gruppidega). 

Meeskonnasupervisioonis on võimalik:

 • teadvustada oma ressursse ja leida võimalusi oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks;
 • üheskoos leida tööprobleemidele parimaid lahendusi ja motivatsiooni tegutsemiseks;
 • parendada omavahelist koostööd;
 • parendada juhtimiskvaliteeti;
 • püstitada meeskonna eesmärke ja saada tuge nende elluviimisel;
 • saada tuge muudatuste elluviimisel;
 • vähendada tööpingeid;
 • saada ülevaadet kolleegide töörollidest;
 • töötada infoliikumise ja kommunikatsiooni parendamisega;
 • üheskoos positiivseid muudatusi algatada ja ellu viia;
 • töötada usalduse küsimustega;
 • tõsta inimeste initsiatiivi ja vastutust jms.

Individuaalses supervisioonis on võimalik:

 • vähendada tööpingeid;
 • läbi töötada erinevaid kliendijuhtumeid;
 • vältida läbipõlemist;
 • püstitada individuaalseid eesmärke;
 • läbi "mängida" erinevaid eesseisvaid töösituatsioone;
 • leida sisemisi ressursse;
 • leida uusi lahendusi erinevates olukordades;
 • saada tuge muudatuste elluviimisel;
 • vaadata tööga seonduvaid elamusi ja emotsioone;
 • käsitleda oma töörolle jms. 

Supervisiooni käigus on indiviidil võimalik ennast analüüsida, saades teada, kuidas end säästes oma oskusi ja võimeid töös kõige paremini rakendada. 

Eesmärgiks on inimesi jõustada, aidata luua selgust ja leida uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades ning leida uusi sisemisi ressursse. 

Supervisiooni ei pea tingimata tulema mingi mure või probleemiga. Pöörduda võib ka sooviga muutusi ellu viia oma tööalases elus ja töötada isiklike eesmärkidega.

Superviisor on spetsiaalse väljaõppe läbinud nõustaja, kes vastab ANSE (Association of National Organisatsions for Supervision in Europe) nõuetele ja on pädev läbi viima töönõustamist vastavalt vajadusele. Organisatsiooniväline superviisor saab väljendada sõltumatut seisukohta inimese töö kohta, kuna ta ei ole otseselt selle töökeskkonnaga seotud.

Osalejad on andnud oma nõusoleku pilte avalikustada