Teenuste disain 

Hea viis mõistmaks klienti ja tema maailma ning tuua see kogemus enda organisatsiooni!

Töötoas kasutatakse teenuse disaini tööriistu, mille kaudu õpitakse tundma oma klienti ja maailma, milles ta elab. Sellele toetudes, on võimalik muuta oma lähenemisi teenuse pakkumisel. Töötuba on praktilise suunitlusega, kus kasutatakse erinevaid teenuse disaini metoodikaid!

Meetodid
Teenuste disainimisel lähtun inimkeskse disainimise (Human-Centered Design, HCD) protsessist ja tehnikate kogumist, mida kasutatakse uute lahenduste loomiseks. Protsess algab inimeste vajaduste, unistuste ja käitumiste uurimisest, mida soovitakse mõjutada disaini lahendustega (vt joonis). Kui ollakse kindlaks määratud ihaldatavuse ehk soovitu hulk, tuleb hakata läbi selle vaatama „teostatavust“ ja „elulisust ehk toimivust“.


Joonis. Inimkeskse disaini protsess ja selle olulisemad tegurid (allikas: Human Centred Design 2013: 5-6; autori täiendused).

Teenuste disainimise töötuba aitab:
  • õppida tundma oma klienti ja maailma, milles ta elab;
  • mõelda ja tegutseda loovalt;
  • lahendada probleeme erinevate loovate meetodite abil;
  • leida teenuse "sisemine ilu" ja pakkuda kliendile erinevaid kogemusi;
  • kaardistada ja visualiseerida võimalikud tulevikuväljavaated;
  • vaadata üle olemasolevad eesmärgid või püstitada uued;
  • oma plaane ellu viia.