õppereis genovas 

OÜ-l SotsiaalDisain avanes suurepärane võimalus käia 06.05-10.05.2015 Põhja-Itaalia sadamalinnas Genovas tutvumas sealsete sotsiaalsete ettevõtetega. Õppereis toimus projekti "Social entrepreneurship - acting social in local economy" raames, mida rahastas Euroopa täiskasvanuhariduse programm Grundtvig.

OÜ-u SotsiaalDisain eesmärk antud õppereisil oli tutvuda Genova sotsiaalsete ettevõtete tegevustega ja ühtlasi tõmmata paralleele Eestis toimuvaga. Lisaks ammutada energiat ja koguda ideid, mida kenasti oma tegevustes rakendada, et ikka teotahteliselt edasi liikuda :)

Alljärgnevalt on kajastatud OÜ SotsiaalDisain reisikogemust. Selle kaardistamiseks kasutati ühte teenuste disaini meetodit, milleks on "kliendi teekond" (costumer journey). Skeemil on nähtavad Genova reisi tipphetked ja sellised käigud, mis ei pakkunud olulist kogemust.

Reis algas tegelikult juba siis, kui MTÜ Partnership for Active Learning tegi pakkumise OÜ-le SotsiaalDisain -  see oli samuti üks erilistest hetkedest, kuna alustavale ettevõttele on parim tunnustus märkamine. Alljärgnevalt antakse põgus ülevaade Genova sotsiaalsete ettevõtete tegevustest. Ülejäänud kogemused on n-ö väljaspool reisi põhikava.

II PÄEV

  • nr 6: Altravia - "imagining, designing, practicing and communicating an alternative economic". Ettevõtte ühendab ja toetab erinevaid kohalikke tootjaid. Nende eesmärk on erinevate brändide ja tootjate ühendamine. Ettevõte toetab ökonoomsust. Nende ütlemine: "I offer gift, you take that - we have already relationship". "Kogemuste puudutamine" - seda peavad nad väärtuseks. Tunnistavad aga, et inimeste usaldust on raske võita. Samas, on nende kontorist möödaminejad tihtipeale uksest sisse astunud ja tundnud huvi nende tegevuste vastu!
  • nr 7: Nuovi Profili - "valuing cultural diversity and educating for peaceful and coexistence". Ettevõte pakub keeleõpet nendele lastele ja täiskasvanutele, kes on sündinud Itaalias, kuid mõnda aega elanud välismaal ning taaskord naasenud sünnilinna. Nad püüavad ehitada silda keele ja kommunikatsiooni vahele - aidates inimestel seeläbi kohaliku olustikuga kohaneda. Väärtustavad tolerantsust ja kooseksisteerimist. Ettevõte toetab inimeses seda poolt, mida ta hästi oskab ja isikul on võimalik kasutada seda kompetentsi kommuuni jaoks.
  • nr 9: Municipality of Genova - "urban regeneration projects and social development". Valitsuse fookus on suunatud turismindusele, millele pandi alus 1992. aastal. Seega, võib öelda, et see on neil n-ö uus programm. Nende sõnul seostavad välismaalased Itaaliat maffiaga ja sellist arusaama on raske muuta. Tunnistavad, et maffia on senini probleemiks. Toodi välja, et Genova on vananev linn. Samas tunnustatakse poliitikas ja kõrgematel positsioonidel just eakamaid inimesi (keskmine vanus avalikus sektoris on 54.a). Lisaks on soov arendada koostööd kolmanda sektoriga ja paremini ära kasutada Euroopa projekte. Viimased 10 aastat on rõhku pandud ava- ja erasektori arendamisele. Fookus on sotsiaalsektoril. Suureks probleemiks on prostitutsioon. Immigrantide osakaal 10-11% ja see on kümne aasta jooksul kahekordistunud. Ise seda osakaalu suureks ei pea. Nende sõnul vajavad jätkuvalt innovatsiooni ja arendamist sotsiaalteenused. Suure tööna tõid välja nelja päeva ühise arutelu käigus loodud foorumit kolmele sektorile, kus toimub spetsiifilise info ja kogemuste vahetamine/ jagamine. Koostöös Genova ülikoolidega tehakse kvaliteedijuhtimist.
  • nr 10: Teatro Altrove - teatrihoone on ehitatud 16.sajandil ühe aristokraatliku pere poolt ja see on käesoleval ajal Unesco Heritage all. Sõjas kannatada saanud osa ajaloolist hoonet on restaureeritud. Teater on kui kommuun, kus jagatakse omavahel väärtusi. Nende eesmärk on harida inimesi ja tekitada usaldust. Tunnistavad, et keeruline on pääseda noorteni. Teatri töötajad teevad oma tööd vabast ajast. Suurimaks sissetuleku allikaks on restoran, kus pakutakse orgaanilisi toite. Lisatulu tuleb kino-, muusika- ja teatrielamuste pakkumisest. Põhikohaga töötavad neli töötajat: küpsetaja, tehnik ja 2 köögiabilist. 30 inimest toimetavad vabatahtlikkuse alusel. Võib öelda, et teater elab käesolevas hetkes - tulevikuvaated on tagasihoidlikud. Soov on olukorda stabiliseerida ja olla rohkem vajalik. Suurde kasvu ei usuta.
III PÄEV
  • nr 11: La Torretta - erasektori ettevõte, mis pakub sotsiaalteenust noortele (vanuses 16-20.a), kellel pole tööd ja/ või töökogemust. Kohalik omavalitsus tasub teenuse eest ja sotsiaaltöötaja suunab teenusele. Asutuses on viis töötajat ja nende juhendamisel viiakse läbi kunstilisi, käsitöölisi ja puutöö tegevusi. Programmi lõppedes koostatakse portfoolio ja noortepass.
  • nr 12: Manifattura Etica - ökopood, kus on üle 8000 erineva toote. Propageerivad kohalikku tootmist. Neil on 50-60 tarnijat. Püüavad vältida Lõuna-Itaalia musta tööjõudu. On käinud tutvumas kõikide tootjate tegevustega. On kliente, kes tunnevad huvi, kust mõni aine on tulnud. Tõid välja, et orgaanilisus on rohkemat kui elustiil. Seotud ettevõttega Altravia (vt nr 6).
  • nr 13: Urban Garden - aed, mis on keset linna ja suurte korterelamute vaateväljal. Varem paiknes sellel kohal laste mänguväljak, mis aga maha põles. Tehakse koostööd munitsipaalasutusega. Organisatsiooni soov on anda kohale n-ö uus elu. Nad nimetavad seda sotsiaal-aiaks, mis on avatud kõigile nendele, kes aia eest hoolt kannavad - just seetõttu on aed omapärane ja vahvalt kaootiline. La Torretta keskusest on paljud noored siin toimetamas käinud. Noored, kes hoolitsevad aia eest, on ühtlasi ühenduses ka loodusega. Üks kord aastas korraldatakse aiapidu. Edulooks peetakse ühe noore, kellel oli koolis käitumisprobleemid, aias käimist ja kelle käitumises oli mõne aja pärast märgata positiivset muutust.
  • nr 14: Laboratory of Permacuture - "staisfy your needs without creating waste". Tutvustati permakultuuri ja nn ökomajasid. Äärmiselt positiivne näide sellest, kuidas oma eesmärkide ja põhimõtete eest seista ning nende poole pürgida. Nagu nad ise ütlesid: "if you don`t have 3 good reasons - don`t do it". Genova lähistel taastati villa, mille jaoks püüti 20 aastat saada projekti raames toetust. Neid toetati vaid 10% ulatuses, mille eest soetati päikesepatareid. Samm-sammult ehitati ökovilla vabatahtlikkuse alusel üles. Hetkel elab villas 20 inimest. Seal on külaliste maja ja võimalik koolitusi pidada. Nende elust on tahetud teha dokfilm, millest aga keelduti.

IV PÄEV

  • nr 15: Maddalena piirkonna keskus, kus pakutakse koolilastele turvalist paika. Neil on abiks neli vabatahtlikku, kes lähevad näiteks koolilastele pärast tunde vastu ja üheskoos minnakse kas keskusesse või viiakse laps turvaliselt koju. Piirkonnas on levinud prostitutsioon, maffia ja narkootikumid. Tihtipeale on maffia eesotsas ärimehed, kes oma "tööd" ka vastavalt nimetavad. Väikeses keskuses on võimalik laenutada või osta soodsalt raamatuid. Nende tegevuse eesmärgiks on teha ümbruskond eelkõige lastele turvalismaks.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et teiste kogemused rikastasid ja panid mõtted tööle. Nii mõneski ettevõttes oleks kasulik olnud teenuste disainimine :) Supervisiooni pakkumine on levinud, kuid nii mõneski valdkonnas raskesti kättesaadav.


Vt infot lisaks: http://sev.ee/2015/05/itaalia-sotsiaalsed-ettevotted-pakkusid-aratundmisroomu/