KÄESOLEVAL AJAL
Supervisioon ja coaching:
  • Eesti Töötukassa (individuaalsupervisioonid);
  • SOS Lasteküla Põltsamaa (individuaalsupervisioonid)

PAKUTUD TEENUSED
Supervisioon ja coaching:2018SA Viljandimaa Hoolekandekeskusindividuaal- ja meeskonnasupervisioonid
2017-2018
Maarjamaa Hariduskolleegium Valgejõe õppekeskus
meeskonnasupervisioonid, koostöös Ülla Visnapuuga
2017
Tartu linna asutus Varjupaik
meeskonnasupervisioonid
2016-2017
SOS Lasteküla, Põltsamaaindividuaalsupervisioonid
2017
Maarjamaa Hariduskolleegium Valgejõe õppekeskus
meeskonnasupervisioonid, koostöös Ülla Visnapuuga
2017Jänesselja Lasteaed
individuaal- ja grupisupervisioonid
2016Valga Kuprepesa Lastekodugrupisupervisioon
2016MTÜ Vingerindividuaal- ja meeskonnasupervisioonid
Teenuste disain:

2017. Sotsiaalteenuste arendamine maakondades 2016-2018. Meede: "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused". Teenuste disaini tutvustus, väike töötuba ja nõustamine Valga maakonnas. Valgamaa arendusseminari kolm kohtumist: Tõrva, Valga ja Otepää piirkond

2016. Teenuse disaineri teenuste kasutamine sotsiaalteenuste ühtlustamine. Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" Läänemaa Omavalitsuste Liidu projekti "Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused" raames. Periood: aprill-juuni 2017.